Quy định sử dụng:

CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIE ĐỂ LƯU TRỮ DỮ LIỆU ! Nếu bạn không đồng ý với điều đó, bạn có thể tắt Cookie trên trình duyệt bằng nhiều cách, Google từ khóa “cách tắt Cookie trên trình duyệt” sẽ đưa bạn rất nhiều cách khác nhau phù hợp với trình duyệt !

Trên trang có sử dụng các loại mã theo dõi của các bên thứ ba như Google Tags, Google Analytics, Facebook Pixel nhằm phân tích và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho chính khách hàng! Chúng đương nhiên theo dõi Cookie trên trình duyệt và hành động của bạn trên trang một cách cụ thể để phân tích, lưu trữ. Tuy nhiên họ cũng như chúng tôi, không nắm thông tin cụ thể danh tính của bạn. Ví dụ như tên của bạn, địa chỉ nhà hay thành phần gia đình chúng tôi đều KHÔNG BIẾT và KHÔNG NẮM GIỮ bất kỳ thông tin cá nhân nào !

Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân, mọi chức năng thu thập dữ liệu đều được nắm giữ và quy định rõ ràng bởi các bên thứ ba như Google và Facebook !

Quý vị có thể xem trực tiếp trên các đường link quy định và cách họ xử lý dữ liệu tại đây: